Personální obsazení

_sestra

    MUDr. Mansour Alrajab

Blanka Šimková – sestra

MUDr. Mansour Alrajab

  • absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • atestace z oboru ORL / ušní , nosní , krční /
  • Rozhodnutí MZČR o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru ORL
  • Licence České lékařské komory ORL
  • Člen České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Blanka Šimková – sestra

  • absolventka Střední zdravotnické školy
  • Rozhodnutí MZČR – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
  • Audiologie – způsobilost k samostatnému provádění audiologických vyšetření