Služby

Činnost naší soukromé ordinace byla zahájena 1. 7. 2014 v budově polikliniky JIH , první patro, dětské oddělení, č. D119 , České Budějovice.

Poskytujeme tyto služby :

  • Komplexní vyšetření v oblasti ORL pro děti a dospělé
  • Audiometrické vyšetření
  • Tympanometrické vyšetření
  • Screeningové vyšetření sluchu ve věku 5ti let dítěte
  • Endoskopické vyšetření / Laryngoskopie – Rhinoskopie – epipharyngoskopie/
  • Preventivní péči pro firmy s rizikem hluku, vstupní, periodické a výstupní prohlídky
  • Vyšetření nosní mandle provádíme, od 3 let věku dítěte, na základě doporučení dětského lékaře
  • Děti do 2 let věku vyšetříme jen na základě doporučení dětského lékaře
  • Bez objednání bereme jen akutní případy